2017-03-26

Rada Pedagogiczna

 

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2017/2018

 
Bąk Monika
wicedyrektor / nauczyciel biologii
Białkowska Anna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Borzymek Elżbieta nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Borys-Kierszniewska Wioletta nauczyciel języka angielskiego
Bron Ewelina nauczyciel języka polskiego / historii / wos
Brzyska Barbara wicedyrektor / nauczyciel wychowania fizycznego
Chmiel Tomasz nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Człapińska - Górna Marta nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Czyżewski Wiesław nauczyciel matematyki
Ćwikliński Maciej nauczyciel historii
Dybcio Wioletta nauczyciel języka polskiego / wiedzy o kulturze
Dźwigała Agnieszka nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Grochowska - Tomasik Iza nauczyciel matematyki / informatyki / pods. przedsiębiorczości
Jarmołkowicz Anna nauczyciel religii
Jelińska Anna nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kędziora Stanisława nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Konnak - Mierzyńska Hanna  dyrektor / nauczyciel 
Kostro - Madej Dorota nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kostyra Joanna nauczyciel języka polskiego
Kotowska Iwona nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Kruk Elżbieta nauczyciel języka angielskiego
Kurach Iwona nauczyciel języka polskiego / historii / wos / pods. przedsiębiorczości
Kwiecień Joanna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Lenkiewicz Artur nauczyciel fizyki
Nejman Sylwia nauczyciel wychowania fizycznego
Niewitecka Klaudia nauczyciel plastyki/muzyki/zajęć artystycznych
Nowocień Paweł nauczyciel języka angielskiego
Orzęcka Monika nauczyciel języka polskiego / wos
Remiszewska - Wejman Elżbieta nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Rękawek Anna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Rosłaniec Joanna nauczyciel biblioteki
Rudnicka Ewa nauczyciel języka niemieckiego
Trzewik Jolanta nauczyciel nauczania zintegrowanego
Wilczek Jolanta nauczyciel języka polskiego / edukacji dla bezpieczeństwa
Wojewoda Mariola nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Wojda - Wołek Małgorzata nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Wójcik Hanna nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wrzosek Zbigniew nauczyciel geografii
Wyrwas Iwona nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Żak Anna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Żmijewska Ewa nauczyciel biologii / chemii