2017-03-26

Rada Pedagogiczna

 

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2017/2018

 
Balcerczyk Małgorzata
nauczyciel języka angielskiego
Bąk Monika
wicedyrektor / nauczyciel biologii
Białkowska Anna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Borzymek Elżbieta nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Borys-Kierszniewska Wioletta nauczyciel języka angielskiego
Bron Ewelina nauczyciel języka polskiego / historii / wos
Brzyska Barbara wicedyrektor / nauczyciel wychowania fizycznego
Chmiel Tomasz nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Człapińska - Górna Marta nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Czyżewski Wiesław nauczyciel matematyki
Ćwikliński Maciej nauczyciel historii
Dybcio Wioletta nauczyciel języka polskiego / wiedzy o kulturze
Dźwigała Agnieszka nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Dziugiel Urszula
nauczyciel geografii
Grochowska - Tomasik Iza nauczyciel matematyki / informatyki / pods. przedsiębiorczości
Jarmołkowicz Anna nauczyciel religii
Jelińska Anna nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kędziora Stanisława nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Konnak - Mierzyńska Hanna  dyrektor / nauczyciel 
Kostro - Madej Dorota nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kostyra Joanna nauczyciel języka polskiego
Kotowska Iwona nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Kruk Elżbieta nauczyciel języka angielskiego
Kurach Iwona nauczyciel języka polskiego / historii / wos / pods. przedsiębiorczości
Kwiecień Joanna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Lenkiewicz Artur nauczyciel fizyki
Nejman Sylwia nauczyciel wychowania fizycznego
Niewitecka Klaudia nauczyciel plastyki/muzyki/zajęć artystycznych
Nojszewska Kolanta nauczyciel geografii
Orzęcka Monika nauczyciel języka polskiego / wos
Remiszewska - Wejman Elżbieta nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Rękawek Anna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Rosłaniec Joanna nauczyciel biblioteki
Rudnicka Ewa nauczyciel języka niemieckiego
Trzewik Jolanta nauczyciel nauczania zintegrowanego
Wilczek Jolanta nauczyciel języka polskiego / edukacji dla bezpieczeństwa
Wojewoda Mariola nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Wójcik Hanna nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wrzosek Zbigniew nauczyciel geografii
Wyrwas Iwona nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Żak Anna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Żmijewska Ewa nauczyciel biologii / chemii