2017-03-26

Rada Pedagogiczna

 

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2017/2018

 
Balcerczyk Małgorzata
nauczyciel języka angielskiego
Bąk Monika
wicedyrektor / nauczyciel biologii
Białkowska Anna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Borzymek Elżbieta nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Borys-Kierszniewska Wioletta nauczyciel języka angielskiego
Bron Ewelina nauczyciel języka polskiego / historii / wos
Brzyska Barbara wicedyrektor / nauczyciel wychowania fizycznego
Chmiel Tomasz nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Człapińska - Górna Marta nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Czyżewski Wiesław nauczyciel matematyki
Ćwikliński Maciej nauczyciel historii
Dybcio Wioletta nauczyciel języka polskiego / wiedzy o kulturze
Dźwigała Agnieszka nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Dziugiel Urszula
nauczyciel geografii
Grochowska - Tomasik Iza nauczyciel matematyki / informatyki / pods. przedsiębiorczości
Jarmołkowicz Anna nauczyciel religii
Jelińska Anna nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kędziora Stanisława nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Konnak - Mierzyńska Hanna  dyrektor / nauczyciel 
Kostro - Madej Dorota nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kostyra Joanna nauczyciel języka polskiego
Kotowska Iwona nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Kruk Elżbieta nauczyciel języka angielskiego
Kurach Iwona nauczyciel języka polskiego / historii / wos / pods. przedsiębiorczości
Kwiecień Joanna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Lenkiewicz Artur nauczyciel fizyki
Nejman Sylwia nauczyciel wychowania fizycznego
Niewitecka Klaudia nauczyciel plastyki/muzyki/zajęć artystycznych
Nojszewska Kolanta nauczyciel geografii
Orzęcka Monika nauczyciel języka polskiego / wos
Remiszewska - Wejman Elżbieta nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Rękawek Anna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Rosłaniec Joanna nauczyciel biblioteki
Rudnicka Ewa nauczyciel języka niemieckiego
Trzewik Jolanta nauczyciel nauczania zintegrowanego
Wilczek Jolanta nauczyciel języka polskiego / edukacji dla bezpieczeństwa
Wojewoda Mariola nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Wójcik Hanna nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wrzosek Zbigniew nauczyciel geografii
Wyrwas Iwona nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Żak Anna nauczyciel zajęć pozalekcyjnych
Żmijewska Ewa nauczyciel biologii / chemii
   

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się