2017-03-26

Administracja i obsługa

Katarzyna Skwierczyńska Specjalista / Kierownik gospodarczy
Małgorzata Kadukowska Główna Księgowa
Bogusława Kopka Specjalista ds. kadr i płac
Alina Piotrowska Specjalista ds. kadr
Robert Wroński Kierowca
Paweł Bakuła Konserwator
Anna Pastuszko Starsza woźna
Katarzyna Sobota Starsza woźna