2017-03-26

Administracja i obsługa

Katarzyna Skwierczyńska Specjalista / Kierownik gospodarczy
Małgorzata Kadukowska Główna Księgowa
Bogusława Kopka Specjalista ds. kadr i płac
Alina Piotrowska Specjalista ds. kadr
Leszek Romanowski Kierowca
Janusz Witkowski Konserwator
Anna Pastuszko Starsza woźna
Katarzyna Sobota Starsza woźna